Կիրակի, 24 Մայիս 2015-ին, Համազգայինի մեծ ընտանիքը իր յարգանքի տուրքը մատուցեց Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան հանգուցեալ հիմնադիրներուն եւ անոնց գործակից հայ մշակոյթի սպասարկուներուն՝ Նիկոլ Աղբալեանի, Լեւոն Շանթի, Սիմոն Վրացեանի, Բարսեղ Կանաչեանի, Գասպար Իփէկեանի, Մուշեղ Իշխանի, Հրաչ Տասնապետեանի եւ Վահէ Սէթեանի։

Related Post